1. Generalni remont CNC i NC alatnih mašina i obradivih centara
2. Genaralni remont klasičnih alatnih mašina i ostalih mašina za potrebe industrije
3. Srednje popravke i servis mašina
4. Rekonstrukcije i prerade mašina po željama korisnika
5. Prerade klasičnih alatnih mašina u CNC mašine
6. Izrada aplikacija za CNC mašine
7. Zamena dotrajalih i tehnološki zastarelih upravljačkih naprava
8. Povezivanje CNC mašina u jednu PC radnu jedinicu
9. Prodaja mašina i pronalaženje mašina odgovarajućih performansi po zahtevima kupca
10. Otkup starih i plasman novih mašina

11. Ugradnja digitalnih linearnih i rotacionih mernih sistema
12. Izrada rezervnih delova za mašine
13. Izrada alata i naprava
14. Izrada pozicija po nacrtima kupaca
15. Izrada tehnološke dokumentacije i projekata
16. Merenje geometrijske tačnosti na svim alatnim mašinama
17. Stručno savetovanje za modernizaciju proizvodnih pogona,
organizacija i reorganizacija istih
18. Kompletno opremanje malih, srednjih i velikih industrijskih pogona
19. Prodaja standardne potrošne robe za mašinske sklopove
20. Nabavka pribora i alata za alatne mašine i proizvodne pogone