Pumpe Jugoturbina Karlovac

CROATIA PUMPE NOVA – JUGOTURBINA

Zadovoljstvo nam je što smo u prilici da srpskom tržištu ponudimo opremu renomiranog proizvođača industrijskih pumpi JUGOTURBINA iz Karlovca – sada Croatia Pumpe Nova. Metal-Centar d.o.o. je generalni zastupnik i distributer za teritoriju Srbije. Stojimo Vam na raspolaganju i spremni smo da odgovorimo na sve Vaše zahteve vezano za nove pumpe i originalne rezervne delove. Takođe, vršimo usluge remonta i servisa pumpnih postrojenja, kao i projektovanje i inženjering hidromašinskih objekata. Naši proizvodi nalaze primenu u sledećim oblastima: Vodoprivreda – vodosnabdevanje, navodnjavanje, odbrana od poplava … Energetika – termoelektrane, toplane, hidroelektrane, rudnici … Brodogradnja – rečna i morska Industrija – procesna, prehrambena, naftna, metalna, papirna, hemijska … Opšta namena – građevinarstvo, ribnjaci, fontane, bazeni, domaćinstva … Usluge koje vršimo su: – Remont i servis pumpi, – Izrada originalnih rezervnih delova pumpi, – Inženjering pumpnih stanica, – Projektovanje i konsalting.