bakrene žice

IZ NAŠE PONUDE OBOJENIH METALA BAKRA IZDVAJAMO:

—   bakarni limovi
—   bakarni limovi perforirani
—   bakarne trake
—   bakarne šipke okrugle
—   bakarne šipke pljosnate
—   bakarne šipke kvadratne
—   bakarne žice
—   bakarne pletenice
—   bakarne cevi meke u koturu
—   bakarne cevi meke u koturu PVC
—   bakarne cevi ravne u šipkama
—   bakarne cevi

—   bakarne cevi plastificirane
—   bakarne anode


Bakar
je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Cu. Zbog izuzetno visoke električne i toplotne provodljivosti, otpornosti prema koroziji i dobrih mehaničkih osobina bakar ima vrlo široku primenu, naročito u elektrotehnici. Većina električnih vodova (osim dalekovoda gde se koriste aluminijum i čelik) izrađuje se od bakra. Bakar služi za izradu grejača, uparivača, cevi i kotlova u prehrambenoj industriji. Bakar se u građevinarstvu primenjuje za izradu velikih pokrova koji, zbog osobine bakra da patinira, imaju dug vek trajanja i specifičan izgled.

Tehnički bakar sadrži najmanje 99,5 % bakra, a ostalo su primese. Najvažnije su vrste: – visokoprovodljivi elektrolitički bakar, ETP-bakar (99,90 % Cu; 0,4 % O), upotrebljava se za izradu električnih sabirnica, sklopki i prekidača, štamparskih valjaka, te kao materijal za izradu krovnih pokrova i bakarne galanterije u građevinarstvu – visokoprovodljivi bakar bez kiseonika, OFHC-bakar (99,92 %, bez rezidualnog kiseonika). Visokoprovodljivi bakar bez kiseonika najčistiji je konstrukcioni metal koji se danas koristi u industriji za provodnike, električne sabirnice, grejače, radijatore, uljne hladnjake itd.

Standardne vrste bakra:

DIN EN ASTM NF UNI BS GOST
SE-Cu
2.070
~C 10 300 ~Cu-c1 ~Cu-OF C 103
SW-Cu
2.076
Cu-DLP ~C 12 000 ~Cu-b2 ~Cu-DLP C 106 ~M1R
SF-Cu
2.090
Cu-DHP ~C 12 000 ~Cu-b1 ~Cu-DHP C 106

Hladnom obradom tvrdoća i zatezna čvrstoća bakra se znatno povećavaju.
Zatezna čvrstoća zavisi od hemijskog sastava, termičke i mehaničke obrade.

Stanje Vlačna čvrstoća
N/mm2
Produženje
%
Tvrdoća
HB
meko 210 … 250 > 38 40 … 60
polutvrdo 250 … 300 > 10 60 … 90
tvrdo > 300 >  6 > 90

bakar, bakrene legure, legure bakra, metal bakar