Sečenje lima

  • Gasno sečenje CNC lima različitih debljina ( od 8mm do 60mm ), po Vašem zahtevu.
  • Pri sečenju se koristi butan i kiseonik, zbog čega je uvek potrebno uračunati dodatak ( od 3mm do 5mm ) traženog komada.
  • Ako se tražene pozicije rade prema Vašim crtežima, postoji mogućnost da nam elektronskim putem dostavite iste u „dxf“ fajlu    i na osnovu toga bi se vršila seča na CNC mašini.
  • Sečenje se vrši isključivo od našeg materijala.
  • Usluga seče se naplaćuje i zavisi od više faktora, zato praktikujemo da kupac na osnovu zahteva dobije našu ponudu u pisanom obliku.