alu limovi, rebrasti limovi, perforirani limovi, dekor limovi

 

ALUMINIJUMSKI LIMOVI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3 Al Mg 4.5 Mn
0.50 1.35    
0.60 1.63    
0.70 1.90    
0.80 2.16  
1.00 2.70  
1.20 3.25  
1.25 3.40  
1.50 4.05  
2.00 5.40  
2.50 6.75  
3.00 8.10  
4.00 10.80
5.00 13.50
6.00 16.20
6.50 17.55
8.00 21.60
10.00 27.00
12.00 32.40
15.00 40.50
20.00 54.00
25.00 67.50
30.00 81.00
40.00 108.00
50.00 135.00

ALUMINIJUMSKI LIMOVI   REBRASTI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3  
2.5 / 3.5 8    
3.0 / 4.5 9    
4.0 / 5.5 13    
5.0 / 6.5 16    
6.0 / 7.5 17    

ALUMINIJUMSKI LIMOVI   PERFORIRANI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3  
1 x 1000 x 2000  Ø 2      
1 x 1000 x 2000  Ø 3      
1 x 1000 x 2000  Ø 5      
1 x 1000 x 2000  Ø 10      
1 x 1000 x 2000  □ 5×5      
1 x 1000 x 2000  □ 7×7      
2 x 1000 x 2000  Ø 3      
2 x 1000 x 2000  Ø 4      

ALUMINIJUMSKI LIMOVI   ISTEGNUTI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3  
3 x 06 x 0.8 x 1 x 1000 1.60    
3 x 10 x 1 x 1.5 x 1000 2.80    
5 x 10 x 1 x 1.5 x 1000 1.60    
6 x 6 x 0.5 x 3 x 1000 1.12    
6 x 16 x 1 x 1.5 x 1000 1.40    

ALUMINIJUMSKE TRAKE
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3  
0.5 x 1000 x L 1.35    
0.6 x 1000 x L 1.65    
0.7 x 1000 x L 1.90    
0.8 x 1000 x L 2.20    
1.0 x 1000 x L 2.70    

ALUMINIJUMSKE FOLIJE
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3  
0.025 x 1000 x L 0.067    
0.030 x 1000 x L 0.081    
0.040 x 1000 x L 0.108    
0.050 x 1000 x L 0.135    
0.080 x 1000 x L 0.216    
0.100 x 1000 x L 0.270    

 

aluminijumski limovi, rebrasti perforirani, istegnuti