OPREMA ZA ZAVARIVANJE

● UREĐAJI ZA RUČNO ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE OBLOŽENIM ELEKTRODAMA (REL)

● UREĐAJI ZA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE U ZAŠTITI GASOVA AR, CO2, I MEŠAVINE (MIG / MAG)

● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE

● POTROŠNI MATERIJAL

oprema za zavarivanje oprema za zavarivanje 2 oprema za zavarivanje 1

DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE

oprema za zavarivanje brandovi

OPREMA ZA ZAVARIVANJE - OBLOŽENE ELEKTRODE

● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH ČELIKA
● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH I NISKO LEGIRANIH ČELIKA
● ZA ZAVARIVANJE ČELIKA POSTOJANIH NA POVIŠENU TEMPERATURU
● ZA ZAVARIVANJE VISOKO LEGIRANIH ČELIKA
● ZA NAVARIVANJE
● ZA REZANJE I ŽLJEBLJENJE
● ZA ZAVARIVANJE SIVOG LIVA
● ZA ZAVARIVANJE OBOJENIH METALA
● ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA I ALU LEGURA

OPREMA ZA ZAVARIVANJE - ŽICE ZA ZAVARIVANJE

● ŽICE ZA GASNO ZAVARIVANJE
● U ZAŠTITNOM GASU CO2 - MAG POSTUPKOM
● U ZAŠTITNOM GASU - MIG POSTUPKOM
● U ZAŠTITNOM GASU - MIG POSTUPKOM
● U ZAŠTITNOM GASU TIG POSTUKOM
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA - TIG POSTUPKOM
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA - MIG POSTUPKOM
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE POD ZAŠTITOM PRAHA
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE EPP POSTUPKOM
● PUNJENE ŽICE

OPREMA ZA ZAVARIVANJE - OSTALO U ZAVARIVANJU

● WOLFRAM ELEKTRODE ZA TIG POSTUPAK
● PRAHOVI ZA ZAVARIVANJE I NAVARIVANJE
● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA
● BORAKS - ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA
● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE: Cu, Ms, Prohrom
● PASTE I PRAH ZA TVRDO LEMLJENJE
● ŽICE ZA MEKO LEMLJENJE - TINOL
● PASTA ZA LEMLJENJE - CINOL
● SPREJ I PASTA ZA ZAŠTITU PIŠTOLJA
● DEGUSSA:
LEMOVI, TOPITELJI, LEMNE PASTE ZA LEMLJENJE U INSTALACIJI CEVI
● PASTA ZA ČIŠĆENJE VARA
● PRIBOR ZA GASNO ZAVARIVANJE I REZANJE
● MASKE ZA ZAVARIVANJE I ZAŠTITNE NAOČARE
● ZAŠTITNA STAKLA - TAMNA I SVIJETLA

oprema za zavarivanje