Obojeni metali1

VELIKI IZBOR POLUPROIZVODA OD OBOJENIH METALA

ALUMINIJUM BAKAR  | MESING  |  CINK  |  OLOVO  |  BRONZA

Obojeni metali i njihova primena u izradi traka, limova, fitinga, žica, sita, mreža i različitih profila cevi, anoda i blokova

Materijal traka lim crta kocka sesterokut L U
BAKAR X X X X X X
MESING X X X X X X X X
ALUMINIJUM X X X X X X X X
BRONZA X X X X X X

ANODE: Bakar ( Cu), Cink (Zu), Nikal (Ni), Kalaj (Sn)

Materijal fitinzi žica sita mreže
BAKAR X X X X X X X
MESING X X X X X X X
ALUMINIJUM X X X X X X
BRONZA X X


BLOK:
Bakar (Cu), Olovo (Pb), Cink (Zn), Kalaj (Sn), Mesing (CuZn), Bronza (Bz)

Obojeni metali