bakarni limovi

BAKARNI LIMOVI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 SF Cu E Cu
0.30 2.75
0.50 4.45
0.55 4.90  
0.60 5.34  
0.70 6.23  
0.80 7.12
1.00 8.90
1.20 10.68
1.50 13.35
2.00 17.80
2.50 22.25
3.00 26.70
3.50 31.15  
4.00 35.60  
5.00 54.40  
6.00 74.80  
8.00 71.20  
10.00 89.00  
12.00 128.00  
15.00 133.50  
20.00 178.00  
25.00 225.50  
30.00 276.00  
35.00 311.50  
40.00 356.00  
45.00 400.00  
50.00 445.00  

 

 

BAKARNI LIMOVI PERFORIRANI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 SF Cu E Cu
0.55 x 1000 x 1000 x FI5M2  

 

 

BAKARNE TRAKE
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 SF Cu E Cu
0.10 x 0.300 x L 0.89  
0.20 x 0.600 x L 1.78  
0.30 x 0.300 x L 2.67  
0.40 x 0.300 x L 3.56  
0.50 x 1000 x L 4.45  
0.55 x 0.333 x L 4.90  
0.55 x 0.600 x L 4.90  
0.55 x 0.660 x L 4.90  
0.55 x 0.670 x L 4.90  
0.55 x 1000 x L 4.90  
0.60 x 1000 x L 5.34  
0.80 x 1000 x L 7.12  
1.00 x 1000 x L 8.90