INOX-ROSTFREI
IZ NAŠEG ASORTIMANA INOX, NERĐAJUČIH ČELIKA IZDVAJAMO:

—   inox limovi
—   inox rebrasti limovi
—   inox perforirani limovi
—   inox dekor limovi
—   inox šipke
—   inox šipke šestougaone
—   inox šipke kvadratne
—   inox šipke pljosnate
—   inox profili
—   inox profili L
—   inox profili T
—   inox profili U
—   inox cevi šavne
—   inox cevi debelozidne
—   inox cevi bešavne
—   inox cevi
—   inox pravougaone cevi
—   inox kvadratne cevi
—   inox kolena šavna
—   inox T komadi šavni
—   inox koncentrične redukcije šavne
—   inox obrubi
—   inox spojnice s unutrašnjim navojem
—   inox spojnice s unutrašnjim reduciranim navojem
—   inox polu spojnice
—   inox spojnice sa vanjskim navojem za zavarivanje
—   inox spojnice sa vanjskim navojem
—   inox spojnice sa duplim vanjskim navojem
—   inox spojnice sa reduciranim vanjskim navojem
—   inox spojnice sa dvostrukim vanjskim navojem
—   inox čepovi
—   inox ravne prirubnice
—   inox prirubnice sa grlom
—   inox slobodne prirubnice
—   inox slepe prirubnice
—   proizvodi i sredstva za hemijsku obradu površina inox-a
—   proizvodi za brušenje i „scotch brite“ za mehaničku obradu inox-a
—  čišćenje i održavanje površina inox-nerđajučih-korozijski postojanih čelika
—  korozijska otpornost nekih kvaliteta inox materijala
—  hemijski sastav inox nerđajućih čelika

 

 

INOX
NERĐAJUĆI ČELIK, ROSTFREI, PROKROM

– elementi za ograde; rozete, nosači cevi i stakla, čepovi
– sredstva za mehaničku i hemijsku obradu INOX-a; brusne ploče,  koluti i krpe za poliranje, četke, paste, 3M program, Scotch Brite

Materijal traka lim krug crta kocka šesterokut L profil U profil
Č.4580
W.Nr. 1.4301
X X X X X X X X
Č.4572
W.Nr. 1.4541
X X X X X X X X
Č.4574
W.Nr. 1.4571
X X X X X X X X
Č.4573
W.Nr. 1.4401
X X X          
Č.45707
W.Nr. 1.4404
X X X X X X X X
Č.4570
W.Nr. 1.4057
    X          
Č.4578
W.Nr. 1.4841
  X X          
Č.4174
W.Nr. 1.4016
  X            
Č.4590
W.Nr. 1.4305
    X          
Č.4172
W.Nr. 1.4021
  X X          
Č.4173
W.Nr. 1.4028
  X X          
Č.4175
W.Nr. 1.4034
  X X          
W.Nr. 1.4539     X          
W.Nr. 1.4306 X X            

 

Materijal krug linija profil kocka linija profil pravokutnik linija profil kolena prirubnice ventili žica pletiva
Č.4580
W.Nr. 1.4301
X X X X X X X X
Č.4572
W.Nr. 1.4541
X X X X X X    
Č.4574
W.Nr. 1.4571
X X X X X X    
Č.4573
W.Nr. 1.4401
X     X X X    
Č.45707
W.Nr. 1.4404
X X X X X X    


INOX, ROSTFREI, VISOKOLEGIRANI NERĐAJUĆI ČELICI,
KOROZIJSKI POSTOJANI Cr-Ni ČELICI

Razvoj i primena ove grupe čelika koja se u literaturi može naći i pod nazivima (STAINLESS STEEL, EDELSTAHL, PROKRON) počinje s početkom prošlog veka, s tim da je u poslednjih pet decenija njihova proizvodnja u kontinuiranom porastu. Razvojem novih tipova čelika danas ih imamo nekoliko stotina. U najširoj primeni je njih nekoliko desetaka, oni su lakše dobavljivi na tržištu, dobar deo njih imamo u našem prodajnom programu, a veći deo držimo na lageru. Podela tih čelika koja se koristi u literaturi je vrlo raznolika. Najčešća je prema strukturi kristalne rešetke, ta podela može biti kroz glavne grupe čelika i to: feritna, austenitna, martenzitna i feritno-austenitne strukture.
Detaljnija podela uzima u obzir i glavne elemente uključene u strukturu:
– feritni Cr-Ni čelici
– austenitni Cr-Ni(Mo) čelici s udelom ferita do 15%
– austenitni Cr-Ni(Mo) čelici bez ferita ili visoko austenitni čelici
– martenzitni Cr čelici
– mekani martenzitni Cr-Ni čelici
– feritno-austenitni (dupleks) Cr-Ni-Mo-N čelici

Možemo takođe naići na termine stabilizovani odnosno nestabilizovani čelici, otporni na povišene i visoke temperature, magnetični i nemagnetični, prema hemijskom sastavu, korozijskoj otpornosti, primeni itd. Stoga ne čudi što je primena tih čelika vrlo raširena i prisutna u skoro svim granama industrije i građevine, a mi ćemo navesti osnovna svojstva svake od navedenih grupa čelika.

PODELA I OSNOVNA SVOJSTVA INOX, VISOKOLEGIRANIH KOROZIJSKI OTPORNIH ČELIKA

1. AUSTENITNI ČELIK

– Austenitni Cr-Ni-(Mo) čelici, sadrže oko 18% Cr i 8% Ni, danas su najčešće u primeni i kao takvi spadaju u najvažniju grupu korozijski otpornih materijala. Osnovna prednost im je relativno visoka korozijska postojanost uz potreban oprez kod odabira tipa čelika za agresivne medije, s druge strane niska granica razvlačenja limitira primenu kod zahtevnih konstrukcija. Legiranjem osnovne grupe 18/8 Cr-Ni čelika povećava se korozijska otpornost za primenu u hemijskim uslovima, a takođe se utiče na povećanje čvrstoće. Vrlo dobro se zavaruje. W.Nr. 1.4301 je predstavnik te grupe čelika. Primena: sudopere, fasadni elementi, prehrambena i farmaceutska industrija, energetika i procesna postrojenja.
– Austenitni čelici sniženog sadržaja ugljenika
Korozijski su puno otporniji, pa se uspešno primenjuju u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Sposobnost poliranja im je puno bolja od onih koji su stabilizovani Titanijumom (W.Nr. 1.4541, W.Nr. 1.4571). Predstavnih tih čelika je W.Nr. 1.4404.
– Stabilizovani austenitni čelici s Ti, Nb, Ta
Prvenstveno se stabilizuju radi otpornosti na interkristalnu koroziju.
– Visokoaustenitni Cr-Ni-Mo čelici
Dodatno se povećava sadržaj Cr i Ni, a legiranje s Mo je do 4%. Time se postiže još bolja otpornost prema nekim tipovima korozije.
– Visokoaustenitni Cr-Ni-Mo čelici sa sadržajem Mo većim od 4%.
Postiže se dodatna otpornost na koroziju, a primena se proširuje osim na posebne delove hemijske industrije i na postrojenja za proizvodnju papira i celuloze. S povećanjem postotka legiranih dodataka treba prilagoditi postupak i tehnologiju zavarivanja.
– Austenitni čelici legirani s N
Uobičajeno se legira do 0.2% N, i na taj način bitno povećava čvrstoća i opšta korozijska postojanost, primena tih čelika je osim u hemijskoj industriji i u nautici i rashladnoj tehnici.

2. MARTENZITNI ČELICI

Martenzitni Cr čelici. Glavni legirni element je Cr (od 11.5% do 13.5%). Ukoliko je sadržaj ugljenika <0.3% C koristi se za izradu delova pumpi, lopatica turbina, ventila znači delova u dodiru s vodom i parom. Sa sadržajem ugljenika >0.3% C čime se bitno povećavaju mehanička svojstva, za izradu hirurških instrumenata, noževa i makaza za rezanje. Imaju visoku čvrstoću i tvrdoću, „neugodni” su za oblikovanje i zavarivanje, magnetični, slabija korozijska postojanost.
– Mekomartenzitni Cr-Ni čelici
Sniženjem ugljenika od 0.05% C i legiranjem s Cr, Mo i Ni povećava se korozijska otpornost i žilavost, tako da ti čelici nalaze širu primenu u brodogradnji, izradi kompresora, delova turbina, u rashladnoj tehnici, petrohemiji i hemijskoj industriji.

3. FERITNI ČELICI

Feritni čelici S imaju više od 15% Cr, a manje od 0.1% C. Dodaje im se Ti i Ni radi stabilizovanja i bolje zavarljivosti, te Mo radi povećanja korozijske postojanosti. Spadaju u magnetične čelike.
Upotrebljavaju se u proizvodnji deterdženata, rafinerijama, često za delove kućnih aparata i šankova, automobilskih izduvnih sistema. Niža cena od austenitnih čelika, otpornost u hloridnim medijima, ali osetljivost na interkristalnu koroziju iziskuje pažnju kod odabira tih čelika. Ipak primena kod postrojenja s povišenom opasnošću od napetosne korozije.
– Superferitni čelici
Visok sadržaj Hroma (od 17% do 30% Cr), niži C i N utiču na povećanje plastičnih svojstava i bolju zavarljivost. Legiranjem s Mo i stabilizovanjem s Ti i No postiže se veća postojanost na koroziju. S tim svojstvima ovaj tip čelika upotrebljava se za izradu rezervoara za toplu vodu, solarnih kolektora, postrojenja za desalinizaciju morske vode, petrohemijskoj industriji proizvodnji piva i vina. Po svojstvima se približavaju Cr-Ni-Mo čelicima. Zahtevaju pažljivost kod zavarivanja.

4. AUSTENITNO – FERITNI (DUPLEKS) ČELICI

Dupleks čelici s (18% do 27% Cr, 5% do 8% Ni, 1% do 4% Mo), objedinjuju svojstva austenitnih i feritnih čelika s namerom uzimanja optimalno najboljih svojstava iz jedne i druge grupe. Znači, traže se povećana otpornost na različite vrste korozije, viša čvrstoća i dobra žilavost, kao i zavarljivost i obrada oblikovanja u hladnom i toplom stanju. Naročito su otporni prema napetosnoj koroziji, ako se koriste za toplu vodu, uz prisutnost hlorida. Ovi čelici zauzimaju sve više mesta u primeni, bez obzira na nešto veću cenu.
Upotreba kod izmenjivača toplote pod pritiskom, u brodogradnji, tankeri za prevoz hemikalija, platforme za morska postrojenja, u hemijskoj i papirnoj industriji, kao delove izložene korozijskom umoru. Razvoj ide u smeru super dupleks čelika.

Ovim prikazom kroz podelu i osnovnu primenu nerđajućih čelika želeli smo samo podstaći radoznalost kod svih onih koji kupuju ili se bave proizvodnjom, odnosno dolaze u dodir s tom vrstom materijala.

NERĐAJUĆI ČELICI (INOX, ROSTFREI, PROKRON)

W.Nr. 1.4301, AISI 304, Č . 4580

Tablica: INOX – HEMIJSKI SASTAV U %

  C Cr Ni Mo Mn P S Si N
1.4301 ≤0.07 17+19.5 8.0+10.5 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 ≤1 ≤0.1

 

Tablica: INOX – MEHANIČKA SVOJSTVA

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženje % Tvrdoća
HB
1.4301 00+700 195 35+45 55+85


Napomena:

Navedena svojsta INOX-a, W.Nr. 1.4301, su prosečne vrednosti pri 20°C, budući da one uavise od vrste i dimenzija (polu)proizvoda i načine merenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrednost videti odgovarajuću normu.

Primena:
Inox, W.Nr. 1.4301, je otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost vazduha, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline i ima mnogostrane mogućnosti primene, npr. u prehrambenoj industriji, proizvodnji pića, u mlekarstvu, pivarama i podrumarstvu, farmakološkoj i kozmetičkoj industriji, brodogadnji, u izradi hemijskih aparata, arhitekturi, automobilskoj industriji, za kućne predmete i aparate, sanitarne uređaje itd. Pokriva 70% upotrebe i proizvodnje od svih austenitnih čelika.

W. Nr. 1.4301 je austenitni, 18/10 Cr-Ni čelik (inox), otporan na kiseline, koji je zbog niskog % ugljenika interkistalinično otporan nakon zavarivanja kod debljine limova do 6mm i bez naknadne toplotne obrade. Dopušten je za temperature do 300°C. Zavarivanje je dobro svim električnim postupcima. Gasno zavarivanje se ne sme primenjivati. Inox ima vrlo dobru sposobnost poliranja i dobru sposobnost preoblikovanja dubokim vučenjem, valjanjem itd. Prilikom rezanja INOX-a, W. Nr. 1.4301, potrebno je zbog tendencije ka hladnom učvršćivanju primeniti oštro brušene alate iz brzoreznog čelika ili iz tvrdog metala. Osim relativno dobre otpornosti na koroziju, dobre plastične obradivosti i otpornosti na temperature do -200 C, imaju nešto stabilnije vrednosti čvrstoće i tvrdoće uz povećanu istezljivost i malu toplotnu provodljivost. S obzirom da se nemože kaliti ta slabija svojstva nastoje se kompenzovati povećanjem udela nekih legiranih dodataka.


W. Nr. 1.4541, AISI 321, Č.4572

Tablica: HEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Cr Ni Mo Mn P S Ti Si
1.4541 ≤0.08 17+19 9+12 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 5x%C do 0.8 ≤1


Tablica: MEHANIČKA SVOJSTVA INOX-a

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženje % Tvrdoća
HB
1.4541 500+700 200 30+40 55+85


Napomena:
Navedena svojstva INOX-a, W.Nr. 1.4541, su prosečne vrednosti pri 20°C, budući da one zavise od vrste i dimenzija (polu)proizvoda i načina merenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrednost videti odgovarajuću normu.

W.Nr. 1.4541 je austenitni, 18/10 Cr-Ni čelik (inox), otporan na kiseline, koji je stabilizovan dodatkom titana. Zbog toga je nakon zavarivanja i kod večih debljina interkristalno postojan bez naknadne hemijske obrade. Za posude pod pritiskom Inox je dozvoljen za radne temperature do 400°C. Zavarivanje je dobro kod svih elektro postupaka. Gasno zavarivanje se ne sme primenjivati, Zbog dodataka titana čelik se ne može polirati do visokog sjaja. Moguće je oblikovanje dubokim vučenjem, obrezivanjem oštrih rubova, valjanje je takođe dobro.

Primjena:
Hemijska otpornost je ista kao i kod INOX-a, W.Nr. 1.4301, pa je primena slična, osim ako se ne traži površina visokog sjaja
INOX, W. Nr. 1.4541, je posebno prikladan za konstrukcije s debljinom lima iznad 6mm, koji se nakon zavarivanja ne moraju toplotno obrađivati.


W. Nr. 1.4571, AISI 316Ti, Č.4574

Tablica: HEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Cr Ni Mo Mn P S Ti Si
1.4571 ≤0.08 16.5+18.5 10.5+13.5 2+2.5 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 5x%C do 0.8 ≤1

Tablica: 2-134: MEANIČKA SVOJSTVA INOX-a

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženje % Tvrdoća
HB
1.4571 500+730 210 26+40 45+85


Napomena:

Navedena svojstva INOX-a, W.Nr. 1.4571, su prosečne vrednosti pri 20°C, budući da one zavise od vrste i dimenzija (polu)proizvoda i načina merenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrednost videti odgovarajuću normu.

W.Nr. 1.4571 je austenitni 18/12/2 Cr-Ni-Mo čelik (inox), otporan na kiseline, stabilizovan titanom. Dopušten je za temperature do 400°C. Usled dodatka (Mo), pokazuje veću otpornost na kiseline. Zbog stabilizovanja s (Ti) nije potrebna toplotna obrada nakon zavarivanja većih debljina. Zavarivanje je dobro svim električnim postupcima. Gasno zavarivanje se ne sme primenjivati. Kod ovog čelika poliranjem se ne može postići visoki sjaj zbog dodatka (Ti). Oblikovanje dubokim vučenjem, valjanjem itd. je dobro. Kod rezanja je zbog tendencije ka hladnom učvršćivanju potrebno primenjivati oštro brušene alate iz brzoreznog čelika ili iz tvrdog metala.

Primena:
Inox W.Nr. 1.4571 (nerđajući čelik) je prikladan za izradu delova konstrukcija, uređaja i aparata za hemijsku industriju, posebno pri upotrebi medija sa sadržajem halogena i neoksidirajućih kiselina, gde kvalitet bez molibdena više nije dovoljan. Viša granica razvlačenja je prednost kod konstrukcija i elemenata s višim mehaničkim zahtevima. Područja primene INOX-a, W. Nr. 1.4571, su industrija celuloze, tekstila, gnojiva, umetnih materijala i goriva, foto-industrija i farmaceutska industrija.


W. Nr. 1.4404, AISI 316L, Č.45703

Tablica: HEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Cr Ni Mo Mn P S Si N
1.4404 ≤0.03 16.5+18.5 10+13 2+2.5 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 ≤1 ≤0.1

Tablica: MEHANIČKA SVOJSTVA INOX-a

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženja % Tvrdoća
HB
1.4404 490+690 190 30+40 55+85


Napomena:

Navedena svojstva INOX-a, W.Nr. 1.4571, su prosečne vrednosti pri 20°C, budući da one zavise od vrste i dimenzija (polu)proizvoda i načina merenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrednost videti odgovarajuću normu.

Inox, W.Nr. 1.4404 je austenitni, Cr-Ni čelik, legiran s (Mo), ima vrlo nizak sadržaj ugljenika i relativno je dobro otporan na koroziju, naročito na interkristalnu. Polira se na visoki sjaj. Dopušten je za temperature do 400°C.

Primena:
Čelik se upotrebljava za namene skoro iste kao i čelik u kvalitetu W.Nr. 1.4571, znači široka primena u hemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Od njega se rade cela, kompletna oprema za postrojenja, na primer u mlekarstvu, proizvodnji voćnih sokova, likera itd.


W. Nr. 1.4841, AISI 314, 310, Č.4578

Tablica: HEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Si Mn P S Cr Ni N
1.4841 ≤0.20 1.5+2.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.030 24+26 19+22 ≤0.1

 

W.Nr. 1.4841 je austenitni vatrootporni nerđajuči čelik, postojan do 1150°C